تاریخ : شنبه, 15 بهمن , 1401 Saturday, 4 February , 2023

تصفیه خانه شاهدشهر

۰۷دی
نگران مسئله آب هستیم…!
شهردار اندیشه در جمع خبرنگاران مطرح کرد:

نگران مسئله آب هستیم…!

شهردار اندیشه در جمع خبرنگاران، ضمن ابراز نگرانی شدید خود نسبت به مسئله آب، خطاب به شرکت آبفا گفت: شهرداری ها به شما اجازه حفاری رایگان را دادند و حالا اجرای انتقال آب به بالادست را هم به دوش گرفته اند، اما شما در مقابل چه اقدامی خواهید داشت؟