تاریخ : شنبه, 15 بهمن , 1401 Saturday, 4 February , 2023

تقاطع غیر همسطح میدان بسیج

۰۴دی
پیشرفت روزانه اجرای پروژه تقاطع غیرهمسطح میدان بسیج محسوس است.
با حضور گروه بین‌المللی آبادراهان

پیشرفت روزانه اجرای پروژه تقاطع غیرهمسطح میدان بسیج محسوس است.

یکی از بحث برانگیز ترین پروژه‌های شهرداری شهریار؛ تقاطع غیرهمسطح میدان بسیج و جهاد بود که نه تنها صدای شهروندان را درآورده بود، بلکه مسیولین استانی را نیز به خود مشغول کرده بود حالا با درایت شهردار و حضور آبادراهان، همین معضل به یک امتیاز برای شهریار تبدیل شده است.