تاریخ : دوشنبه, 8 آذر , 1400 Monday, 29 November , 2021

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری قدس،

۲۰خرداد
فضای سبز شهری از ارکان اصلی شهرهای امروزی

فضای سبز شهری از ارکان اصلی شهرهای امروزی

فضای سبز شهری از ارکان اصلی شهرهای امروزی به نقل از رتانیوز– مهرداد طهرانی، سرپرست سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری قدس، از انجام ۱۶ هکتار نهال‌کاری در حاشیه رودخانه آیرین شهرقدس خبر داد. مهرداد طهرانی سرپرست سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری قدس اظهار داشت: فضای سبز شهری از ارکان […]