تاریخ : شنبه, 4 تیر , 1401 Saturday, 25 June , 2022

سازمان سیما منظر و فضای سبز شهرداری شهریار

۲۵اردیبهشت
از تمام ظرفیت تولید گل در گلخانه شهرداری شهریار بهره برداری شود…
گزارش رتانیوز از گلخانه شهرداری شهریار

از تمام ظرفیت تولید گل در گلخانه شهرداری شهریار بهره برداری شود…

شفافیت و پاسخگویی از جمله خصوصیات منحصر به فرد شهرداری شهریار در میان سایر شهرداری ها است حضور خبرنگاران در لایه های مختلف مدیریتی و پاسخگویی شفاف معاونت ها و حتی مسئولان پائین دست، یکی از ظرفیت های خوب شهرداری شهریار است.