تاریخ : جمعه, 11 فروردین , 1402 Friday, 31 March , 2023

سازمان نظام مهندسی باغستان

۲۷اسفند
شهرداری باغستان در تعامل کامل با نظام مهندسی است
خوش گفتار منفرد یکی از اعضای هیات مدیره سازمان نظام مهندسی باغستان:

شهرداری باغستان در تعامل کامل با نظام مهندسی است

یکی از اعضای هیات مدیره سازمان نظام مهندسی باغستان گفت: شهرداری باغستان در تعامل کامل با سازمان است که با کمی تغییر در روند صدور پروانه می توان زمان انتظار را کم کرد.