تاریخ : دوشنبه, 8 آذر , 1400 Monday, 29 November , 2021

ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی

۲۴تیر
عوارض کسب و پیشه در قالب ارائه خدمات مختلف به صنوف باز می گردد

عوارض کسب و پیشه در قالب ارائه خدمات مختلف به صنوف باز می گردد

عوارض کسب و پیشه در قالب ارائه خدمات مختلف به صنوف باز می گردد رتا نیوز – رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری قدس با بیان اینکه عوارض پرداختی توسط شهروندان در قالب ارائه خدمات مختلف به خود آنها باز می گردد، از کلیه کسبه و صنوف فعال در سطح شهر […]