تاریخ : دوشنبه, 8 آذر , 1400 Monday, 29 November , 2021

سرپرست معاونت فنی و عمرانی فرمانداری قدس

۱۹تیر
ضرورت همکاری شرکت راه آهن کشور در اجرای زیرساخت های شهر در مسیر ریل

ضرورت همکاری شرکت راه آهن کشور در اجرای زیرساخت های شهر در مسیر ریل

ضرورت همکاری شرکت راه آهن کشور در اجرای زیرساخت های شهر در مسیر ریل رتا نیوز – سرپرست معاونت فنی و عمرانی فرمانداری قدس بر همکاری راه آهن کشور در زیرساخت های شهر در مسیر ریل تاکید کرد. به گزارش رتا نیوز و به نقل از روابط عمومی فرمانداری شهرستان قدس، علیرضا ناصری پور سرپرست […]

۰۵تیر
برخورد قانونی با عاملان آتش سوزی عمدی مزارع و مراتع شهرستان قدس

برخورد قانونی با عاملان آتش سوزی عمدی مزارع و مراتع شهرستان قدس

برخورد قانونی با عاملان آتش سوزی عمدی مزارع و مراتع شهرستان قدس رتا نیوز – سرپرست معاونت فنی و عمرانی فرمانداری قدس با اشاره به صدمات زیست محیطی به کیفیت خاک و هوا در پی آتش سوزی مزارع از برخورد قانونی با خاطیان این اقدام خبر داد. به گزارش رتا نیوز و به نقل از […]