تاریخ : دوشنبه, 8 آذر , 1400 Monday, 29 November , 2021

شفاف سازی

۰۷آبان
امور مالی شهرداری شهریار ۱۰۰ درصد  الکترونیکی و شفاف سازی شده است
میلاد اسماعیل زاده عضو شورای شهر شهریار

امور مالی شهرداری شهریار ۱۰۰ درصد  الکترونیکی و شفاف سازی شده است

میلاد اسماعیل زاده که از دوره پنجم شورای شهر شهریار به دوره ششم راه یافته است در اولین درخواست خود از شهردار جدید شهریار خواست تا روند توسعه سیستم اتوماسیون را همچون گذشته ادامه دهد.