تاریخ : دوشنبه, 8 آذر , 1400 Monday, 29 November , 2021

شهرداری و شورای شهر شهریار

۱۱آبان
شهریار تحمل چالش مجدد را ندارد
طاهری فرماندار شهریار خطاب به اعضای شورای ششم شهر شهریار:

شهریار تحمل چالش مجدد را ندارد

شورای ششم، در شرایط سختی کار را تحویل گرفته‌ است، تا جایی که اصلاً جای چالشی برای شهریار وجود ندارد و هر اتفاق بد و تصمیم نادرستی می تواند شهر را به عقب بکشاند.