تاریخ : دوشنبه, 8 آذر , 1400 Monday, 29 November , 2021

شورای اسلامی شهرستان های استان تهران

۲۰مرداد
پراکندگی در تصمیمات مانع پیشرفت شهرها می شود

پراکندگی در تصمیمات مانع پیشرفت شهرها می شود

بهزاد درخشان عضو چهارم و پنجم شورای شهر شهریار: پراکندگی در تصمیمات مانع پیشرفت شهرها می شود وی با اشاره به فعالیت پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا در کشور افزود: طبق پیش بینی کارشناسان هم اکنون ۶۶درصداز جمعیت کل کره زمین در شهرها سکونت دارند و نسبت به سالهای گذشته رقمی رو به […]