تاریخ : دوشنبه, 8 آذر , 1400 Monday, 29 November , 2021

شورای چهارم

۱۵مرداد
یک تیر و چند نشان در اجرای پروژه خیابان هشتم فاز یک اندیشه

یک تیر و چند نشان در اجرای پروژه خیابان هشتم فاز یک اندیشه

یک تیر و چند نشان در اجرای پروژه خیابان هشتم فاز یک اندیشه مهندس مسعود رهنما گفت: تمام مقدمات اجرای پروژه خیابان هشتم غربی فاز یک اندیشه نظیر انتقال سند به شهرداری شهریار، ارائه طرح فیزیکی پروژه به شورای شهر جهت تصویب و رفع مشکل ورزشکاران در حین اجرای کار ساختمانی مرتفع شده است. (اسماعیل […]