تاریخ : دوشنبه, 8 آذر , 1400 Monday, 29 November , 2021

عدالت

۰۱تیر
امام جمعه قدس؛ عدالت ستون خیمه حکومت اسلامی است

امام جمعه قدس؛ عدالت ستون خیمه حکومت اسلامی است

دیدار امام جمعه قدس با اصحاب قضا.