تاریخ : دوشنبه, 8 آذر , 1400 Monday, 29 November , 2021

عزل شهردار صباشهر

۲۰فروردین
بهت زدگی رسانه ها از عزل چراغ خاموش شهردار صباشهر

بهت زدگی رسانه ها از عزل چراغ خاموش شهردار صباشهر

بهت زدگی رسانه ها از عزل چراغ خاموش شهردار صباشهر انتخاب و یا عزل شهردار از مهمترین وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهرها به شمار می‌رود؛ اما سیرمراحل طرح سوال، استیضاح و عدم رای اعتماد مجدد به امیر کریمی بعنوان یک شهردار پرتلاش، جوان و جویای نام جای سوال دارد؛ چرا اعضای شورا در خاموشی […]