تاریخ : یکشنبه, 14 خرداد , 1402 Sunday, 4 June , 2023

عسکری پور دادستان

۰۳خرداد
شوراها و قوه مجریه همسویی ندارند
عسکری پور دادستان شهریار

شوراها و قوه مجریه همسویی ندارند

دادستان شهریار گفت: شوراها در قانون اساسی جایگاه ویژه ای دارند و حدود ۹ اصل از اصول قانون اساسی به شوراها اختصاص داده شده و بر اساس اصل ۱۰۳ تمامی قوه مجریه اعم از استانداران و فرمانداران و بخشداران و روسای ادارات باید مصوبات شورا را در حیطه اختیارات خود اجرا کنند که این مهم نشان می دهد قانونگذار شأن بالایی را برای شوراهای اسلامی در نظر گرفته است.