تاریخ : دوشنبه, 8 آذر , 1400 Monday, 29 November , 2021

علیرضا صنعتی

۱۶مرداد
شهرستان شهریار فاقد سالن اختصاصی ورزشی است

شهرستان شهریار فاقد سالن اختصاصی ورزشی است

شهرستان شهریار فاقد سالن اختصاصی ورزشی است رییس کمیته انضباطی انجمن ورزشهای رزمی کارگری کشور گفت: ایجاد سالنهای اختصاصی برای رشته ای مختلف ورزشی ضروری است. علیرضا صنعتی اصل افزود: با توجه به توسعه روز افزون علم ورزش باید به زیر ساختهای اصلی نیز توجه نمود زیرا در حال حاضر سالنهای ورزشی شهرستان از اختصاصی […]