تاریخ : جمعه, 11 فروردین , 1402 Friday, 31 March , 2023

معارفه رئیس دادگستری شهریار

۲۶اسفند
خدمات قوه قضاییه چشمگیر و به روز است
رئیس اسبق دادگستری شهرستان شهریار

خدمات قوه قضاییه چشمگیر و به روز است

رئیس اسبق دادگستری شهرستان شهریار گفت: خدمات قوه قضاییه چشمگیر و به روز است که در شهریار نیز بر اساس برنامه‌ای که از سوی معاون اول قوه قضاییه دریافت کردیم این روند وجود دارد.

۲۶اسفند
زمان رسیدگی به پرونده های قضایی کاهش یابد
فرماندار شهرستان شهریار:

زمان رسیدگی به پرونده های قضایی کاهش یابد

فرماندار شهرستان شهریار گفت: یکی از مطالبات به حق مردم این است که زمان رسیدگی به پرونده های قضایی و ختم دعاوی کاهش یابد که البته این موضوع نیز در دولت سیزدهم مورد تاکید بوده و قوه قضاییه نیز در این زمینه برنامه‌هایی داشته است.