تاریخ : شنبه, 4 تیر , 1401 Saturday, 25 June , 2022

معاون سرمایه گذاری

۱۱خرداد
نابودی چندین تن ضایعات شهری در انبار شهرداری شهریار
نقدی بر حوزه سرمایه گذاری شهرداری شهریار

نابودی چندین تن ضایعات شهری در انبار شهرداری شهریار

انبار ضایعات شهری در ضلع غربی تقاطع غیر همسطح شهید صیاد شیرازی متعلق به شهرداری شهریار است این انبار شامل یک قطعه زمین ۳ هکتاری است که مملو از ضایعات فلزی است.