تاریخ : دوشنبه, 4 مهر , 1401 Monday, 26 September , 2022

نظام پزشکی شهرقدس

۲۹شهریور
بیمه ها به تعهدات درمانی خود بخوبی عمل نمی کنند
رئیس نظام پزشکی شهرقدس

بیمه ها به تعهدات درمانی خود بخوبی عمل نمی کنند

مسوول سازمان نظام‌پزشکی شهرستان قدس گفت: سازمان‌های بیمه به تعهدات درمانی خود به خوبی عمل نمی کنند و مشکلاتی را هم برای بیماران و هم کادر درمانی ایجاد می نمایند.