تاریخ : دوشنبه, 8 آذر , 1400 Monday, 29 November , 2021

نفریه

۰۹مهر
بی توجهی مسوولان شهریار، والیبال شهرستان را به رکود کشانده است

بی توجهی مسوولان شهریار، والیبال شهرستان را به رکود کشانده است

شهریار هم والیبالیست حرفه ای، هم مربی و داور بین المللی و هم سالن استاندارد دارد؛ اما تیم ندارد طاهر نفریه از پیشکسوتان و مربیان والیبال شهریار: بی توجهی مسوولان شهریار، والیبال شهرستان را به رکود کشانده است در گفتگویی که خبرنگار رتانیوز با یکی از مربیان و پیشکسوتان والیبال شهریار داشت مطرح شد: بی […]