تاریخ : دوشنبه, 8 آذر , 1400 Monday, 29 November , 2021

یوسف قاسم زاده

۰۲آبان
شهرداری ملزم به تامین و افزایش سرانه ها در شهرک‌های اقماری است

شهرداری ملزم به تامین و افزایش سرانه ها در شهرک‌های اقماری است

شهرداری ملزم به تامین و افزایش سرانه ها در شهرک های اقماری است عضو شورای اسلامی شهر شهریار گفت: زمانی که یک شهر یا شهرک تاسیس می شود تمامی اصول معماری و شهر سازی و سرانه‌ های مورد نیاز برای شهروندان در آن تعریف می‌ شود ولی وقتی شهرداری جمعیت بیشتری را در مکانهای مشخص […]