تاریخ : جمعه, 11 فروردین , 1402 Friday, 31 March , 2023

یگانه مظهر

۲۷اسفند
ناظران ساختمانی مسئولیت سنگینی در برابر جان مردم دارند
شهردار باغستان در جمع جامعه مهندسان ناظر باغستان عنوان کرد:

ناظران ساختمانی مسئولیت سنگینی در برابر جان مردم دارند

شهردار باغستان گفت: کسانی که در امر ساختمان سازی نظارت می کنند، مسئولیت سنگینی در برابر جان و مال مردم دارند و کسانی که این مسئولیت را قبول می کنند افرادی شجاع هستند.